Simple & Nice Apps - Logo

Simple & Nice Apps, Logo Simple & Nice Apps, Logo, Full edition

Λογότυπο για τις εφαρμογές Simple & Nice Apps, SNA.

Λόγω του ότι αφορά απλές, εύκολες στην χρήση και σχετικά ωραίες-nice εφαρμογές σκέφτηκα να κάνω ένα απλό λογότυπο που οπτικά σχετίζεται λίγο με την χρήση-πράξη (< > σαν βελάκια) και με τις παρενθέσεις κώδικα π.χ. <HTML> αλλά και τα τρία άσπρα κουτάκια αντιπροσωπεύουν τα αρχικά S N A του ονόματος, όπως φαίνεται και στην 2η εικόνα που είναι το λογότυπο στην πιο αναπτυγμένη του έκδοση.

Οι εφαρμογές-app, που έχουν δημιουργηθεί και σχεδιαστεί από εμένα βρίσκονται στο παρακάτω link.