Λάμπα, πορτατίφ με επιλογή χρώματος

Low table lamp, portatif

Press F11 for full screen