Υπολόγισε το ποσοστό επί τοις 100% Online

Πληκτρολόγησε τις τιμές μέσα στα πλαίσια.
[και press ENTER ή Tab]

Τα στα
έχουν ποσοστό επί τοις εκατό:
X =   %
X =
* 100

Πληροφορίες

Την παραπάνω εφαρμογή την δημιούργησα με την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript και την μορφοποίησα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλή και εύκολη στην χρήση.

Ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών Simple & Nice Apps, snapps, με την παρακάτω facebook page.

Αφορά μια απλή μαθηματική πράξη με ιδιαίτερα πρακτική αξία και βασίζεται στα ανάλογα ποσά. Ανάλογα ποσά ονομάζονται δύο μεγέθη στα οποία, όταν αυξάνεται το ένα κατά μια συγκεκριμένη ποσότητα το άλλο αυξάνεται επίσης ανάλογα κατά μία άλλη πάλι συγκεκριμένη ποσότητα.

Πρόκειται για την μαθηματική πράξη που χρησιμοποιώ περισσότερο για διάφορα πρακτικά προβλήματα και αυτός ήταν ο κύριος λόγος που έκανα και την εφαρμογή.