Fraggopoulos Technology

Fraggopoulos Technology, Logo
Fraggopoulos Technology, Logo icon

Λογότυπο, για το κατάστημα Fraggopoulos Technology.

Το φ σχετίζεται με το "Φ"ραγγόπουλος, το μαθηματικό φ (σύμβολο της «χρυσής τομής»), αλλά είναι και σαν κύκλωμα και κεραία.

Γενικά minimal σχεδιασμός-μοντέρνος που είναι και σχετικά εύκολα εκτυπώσιμο για διάφορες εφαρμογές.

x GO TO TOP