Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσιωτών

Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo

Λογότυπο για το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού Κυπαρίσσι.

Το παραπάνω λογότυπο περιέχει διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με το χωριό και είναι σε στυλ γραμμή. Έγινε με την βοήθεια και καθοδήγηση του φίλου κυπαρισσιώτη Μπίλι.

x GO TO TOP