Σύλλογος Κυπαρισσιωτών

Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, black and white
Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, black and white Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, black and white Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, colored Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, colored Σύλλογος Κυπαρισσιωτών. Logo, colored

Λογότυπο για το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού Κυπαρίσσι.

Το παραπάνω λογότυπο περιέχει διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με το χωριό και είναι σε στυλ γραμμή. Έγινε με την βοήθεια και την καθοδήγηση του φίλου κυπαρισσιώτη Μπίλι.

x GO TO TOP