Wild Style, Graffiti

Ras, Wild Style, Graffiti Ras, Wild Style, Graffiti Ras, Wild Style, Graffiti Raskal, Wild Style, Graffiti Realz, Wild Style, Graffiti Raskal, Wild Style, Graffiti Raskal, Wild Style, Graffiti Rap Clan, Wild Style, Graffiti Weird Art, Wild Style, Graffiti

Graffiti on wall

Μερικά από τα graffiti wild style που έκανα σε τοιχό όταν ήμουν μικρός. Το tag μου ήταν Raskal (ή Ras) που είναι και η λέξη που γράφουν τα περισσότερα από τα παραπάνω graffiti.

x GO TO TOP